Utbildning och generationsskifte

Hör du till den generation som står inför val vad gäller utbildning? Har du svårt att bestämma dig?

När man ser till den generation som nu närmare sig pensionsålder och de generationer över den så kan man sammanfattningsvis säga att dessa människor vigt sina liv åt sitt yrke och jobb. Många i 60-årsåldern och äldre identifierar sig med sitt yrke och sin profession. Detta är dock något som tycks försvinna samtidigt som denna generation lämnar yrkeslivet. Yngre generationer har en tendens att byta jobb oftare, vilket också bör påverka sättet de väljer att utbilda sig på. För den som inte tror sig vill ägna sig åt en och samma sak resten av sitt arbetsliv bör tänka sig för lite innan val av utbildning görs. Här nedan har vi några tips på vad som kan vara smart att tänka på.

Välj en kort utbildning

En annan smart väg att gå för den som tror sig vilja ändra sin yrkeskarriär då och då under arbetslivet är att välja en kortare utbildning. Den som väljer en kort utbildning kan utan problem vad gäller tid och studielån välja att utbilda sig på nytt när den tröttnat på det första valet. Man kan exempelvis välja att gå YH-utbildningar som ofta är korta och leder direkt till arbete efter examen. Det kan också vara meningsfullt att testa sig fram via kortare utbildningar såsom https://www.kompetensexpress.se för att se om kursen passar och intresserar en.

Testa yrket först

Det är förstås inte alla som har möjlighet att testa sig fram vad gäller yrkesval men för den som kan är det verkligen att rekommendera. Har du kanske någon förälder eller släkting som arbetar på en arbetsplats/med ett yrke som intresserar dig, be då om att få vara med den personen på arbetsplatsen en dag. En dag brukar räcka för att få en bild av vad jobbet innebär och hur en vanlig dag kan se ut.

Prova på innan

Något annat som kan vara smart att göra är att söka sig till en arbetsplats där man kan tänka sig att arbeta. Även om man inte kan välja att jobba som det man tänkt sig utan utbildning så kanske det finns en möjlighet att få en annan typ av yrkesroll på arbetsplatsen till att börja med. Exempelvis om man kan tänka sig att utbilda sig till och jobba som butikschef kan man till att börja med söka sig till en butikstjänst för att få en bild av branschen först.

Välj en bred utbildning

Istället för att välja en utbildning som enbart är inriktad på en enskild arbetsuppgift kan det vara bra att välja en bred utbildning. Den som väljer en bred utbildning kan också välja att ha ett brett arbetsliv. Brett i förhållande till att den kan utföra flera olika arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats eller brett i den aspekt att den kan byta arbete utan att behöva utbilda sig på nytt.